Нова заповед на Председателя на СГС за работното време на Адвокатска стая

/


Уважаеми колеги,

По повод въведените ограничения в работното време на службите „Съдебно деловодство“ на СГС, включително адвокатска стая, от 9 до 12 ч., валидно до 30.11.2021 г., и произтичащите от това изключителни затруднения при работата на адвокатите, отправихме искане до Председателя на СГС за промяна на въведените ограничения при осигуряване на възможност за адвокатите да изпълняват професионалните си задължения (самото искане е достъпно тук).

С нова Заповед № РД 08-5841 от 11.11.2021 г. на Председателя на СГС (достъпна тук), считано от 12.11.2021 г. служба Съдебно деловодство „Адвокатска стая“ ще работи с граждани и адвокати както в интервала от 9 до 12 ч., така и от 14 до 17 ч.

Председателят на СГС се ангажира през цялото работно време на деловодствата на СГС, служителите да предоставят справки по телефон, включително изрази готовност за откриване на допълнителни телефонни линии за справки, за изпращане на книжа по дела на посочени от адвокати електронни адреси, за да се ограничи необходимостта от физически справки в сградата на съда и деловодствата и да се облекчи работата на адвокатите.

Очакваме Вашите сигнали и предложения за подобряване на условията за работа в съдебните сгради на територията на гр. София.

Софийски адвокатски съвет

Уважаеми колеги,

По повод въведените ограничения в работното време на службите „Съдебно деловодство“ на СГС, включително адвокатска стая, от 9 до 12 ч., валидно до 30.11.2021 г., и произтичащите от това изключителни затруднения при работата на адвокатите, отправихме искане до Председателя на СГС за промяна на въведените ограничения при осигуряване на възможност за адвокатите да изпълняват професионалните си задължения (самото искане е достъпно тук).

С нова Заповед № РД 08-5841 от 11.11.2021 г. на Председателя на СГС (достъпна тук), считано от 12.11.2021 г. служба Съдебно деловодство „Адвокатска стая“ ще работи с граждани и адвокати както в интервала от 9 до 12 ч., така и от 14 до 17 ч.

Очакваме Вашите сигнали и предложения за подобряване на условията за работа в съдебните сгради на територията на гр. София.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне