Готови адвокатски карти

/


ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 Г.Е.Т. SAK10773 1700758310
2 Г.М.М. SAK10774 1500657010
3 Д.Н.И. SAK10775 1100759410
4 С.К.Д. SAK10776 1700060910
5 С.С.С. SAK10777 1900518110
6 С.Б.П. SAK10778 1800560410
7 Т.Г.Я.-Д. SAK10779 1400431410
*Младши адвокати* ----- -----
8 И.П.П. SAK10780 4900205610
9 К.А.К. SAK10781 4500205710
10 Т.Л.Е. SAK10782 4800205910
*Адвокатски сътрудници* ----- -----
11 В.Е.В. SAK10783 5000168210
12 В.Н.Р. SAK10784 5800169210
13 В.Н.К. SAK10785 5200163110
14 Г.Х.Д. SAK10786 5500169010
15 Е.Г.А. SAK10787 5000147010
16 Е.Р.Е. SAK10788 5400169310
17 И.Т.М. SAK10789 5500168610
18 И.И.М. SAK10790 5400168910
19 К.В.В. SAK10791 5600168310
20 М,Д,П, SAK10792 5100169110
21 С.Г.Т. SAK10793 5200168410
22 С.М.Б. SAK10794 5300168110
23 Т.И.А. SAK10795 5100168710
24 Т.В.В. SAK10796 5900168510

Споделяне