Възстановяване работата на администрацията на САК на бул. Витоша № 1А

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от днес счетоводния салон на САК в гр. София, бул. Витоша №1А, ет. 3 (Търговски дом) възстановява работата си с нормално работно време.

Счетоводният салон на САК в сградата на САК в гр. София, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет. 2 продължава да работи с нормално работно време.

Плащания на дължими суми може да извършвате по банковите сметки на колегията.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне