Нови заповеди на Председателя на СРС относно окритите съдебни заседания в периода 01.11.2021 - 05.11.2021 г.

/


Уважаеми колеги,

Съгласно Заповед № АС-502/27.10.2021 г. на Председателя на Софийски районен съд в периода от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. в сградата на Наказателно отделение на Софийски районен съд (на гр. София, бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23) няма да се разглеждат дела, насрочени в отгрити съдебни заседания, с изключение на производствата изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 ЗСВ.

Със Заповед № АС-503/27.10.2021 г. на Председателя на Софийски районен съд е предвидена и възможност насрочените до 05.11.2021 г. включително граждански дела да бъдат отлагани по преценка на съдията-докладчик.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне