Времена промяна в организацията на работа в СГС в периода 27.10.-05.11.

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че със Заповед от 26.10.2021 г. на Председателя на СГС, за периода от 27.10.2021 г. до 05.11.2021 г., се отсрочват всички насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание дела, с изключение на делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

В периода от 27.10.2021 г. до 05.11.2021 г. е въведено ограничение и в работата на служби „Съдебно деловодство“, които ще предоставят справки единствено по телефона.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне