Сътрудничество с ЕЛСА-България

/


Уважаеми колеги,

ЕЛСА-България (Европейската асоциация на студентите по право) Ви представя възможност за назначаване на стажанти чрез международната стажантска програма и националната стажантска програма.

Международни стажове

Програмата ELSA Traineeships, като водещ проект на European Law Students' Association (ELSA), е за студенти по право и млади завършили юристи, които са целеустремени, амбициозни и искат да натрупат международен опит. Програмата ELSA Traineeships помага на кантори да наемат висококвалифицирани студенти, завършили или обучаващи се в престижен европейски университет. Предвид развилата се ситуация с COVID-19, има възможност и за дистанционен (онлайн) стаж. Кантората ще има достъп до кандидатурите, които отговарят на изискванията, които е посочила, като за целта следва да се попълни документа Traineeship Specification Form .

Условията на стажа се определят изцяло от кантората:

  • колко стажанти ще бъдат ангажирани
  • продължителността на стажа – от 2 седмици до 1 година
  • дали стажантите да са такива, които се обучават или вече са завършили висшето си образование
  • какви езици стажантът да знае и на какво ниво
  • предметите, които стажантът следва вече да е преминал в обучението си
  • възнаграждeнието на стажанта – то може да е парично, карта за публичен транспорт, покриване на разходи за квартирата му или комбинация от всичко

Крайният срок за кандидатстване е до 2 ноември 2021 г. Най-ранната дата за започване на стажа е 07.02.2022 г. Позицията на кантората ще бъде обявена на официалния сайт на ЕЛСА: https://traineeships.elsa.org/ и до нея ще имат достъп студенти и завършили юристи от близо 400 университета по право в 44 европейски страни.

Национални стажове

Програмата Национални стажове на ЕЛСА-България предоставя възможност за един по-ефикасен начин за набиране на качествени кадри измежду български студенти или завършили млади юристи, които да заемат стажантски позиции. Членовете на ЕЛСА-България се отличават със своята активност отвъд задължителните академични задачи, както и опита, придобит от участието им в редица национални и международни събития.

При осъществяването на сътрудничество между кантората и ЕЛСА-България ще бъдат представени единствено кандидатурите на студенти, които покриват напълно посочените от кантората критерии. За целта е необходимо да се попълни тази форма Google Формуляри: Влизане в профил).

Информацията от попълнената форма ще бъде използвана за намиране на подходящия кандидат за обявената от кантората позиция, както и за да се уточнят сроковете по кампанията за набиране на кандидати. Обявите се разпространяват чрез имейли от базите данни на ЕЛСА – България, в групи с активни членове, както и чрез онлайн платформите на ЕЛСА.

Едно от необходимите условия на ЕЛСА България за провеждане на стажове е той да е платен, като заплащането е изцяло по преценка на кантората и би следвало да е съобразено с работните часове и задачи, които се изискват за позицията.

За повече информация можете да се свържете с Лора Тренева, която отговаря за международните стажове, на имейл pd@bg.elsa.org или на телефон +359 88 666 5001, както и с Тея Шикренова, която отговаря за националните стажове, на имейл ntp@bg.elsa.org или на +359 884 299 871.

Ако желаете да се запознаете по-добре с ЕЛСА България, може да посетите сайта - https://elsa-bulgaria.org/.

Споделяне