Ден на европейските адвокати

/


Уважаеми колеги,

Денят на европейските адвокати, отбелязван на 25-ти октомври, тази година е посветен на независимостта на адвокатите и е под надслов „Няма правосъдие без независими адвокати“ . Темата е избрана от CCBE за да подчертае определящото значение на адвокатската независимост за защитата на правата на гражданите, особено в случаите, в които те биват противопоставени на силата на държавната власт.

Отстояването на професионалната независимост за българския адвокат в тези дни е изключително трудно. Променените условия за работа в съдебната система като последица от противоепидемичните мерки поставят пред сериозно предизвикателство българските адвокати в мисията им да осигурят ефективен достъп до съд, пред който да защитават своите доверители и подзащитни. Наред с това българският адвокат е изправен пред нестабилно и непредвидимо законодателство, водещо и до противоречива съдебна практика. В някои случаи адвокатът се идентифицира с клиента и дори се оказва подложен на натиск от изпълнителната и законодателната власт, а понякога и от съдилищата.

Работейки в подобни условия българският адвокат няма право на регламентирана почивка, не разполага с нормативна възможност адекватно да отстоява професионалните си права пред всички власти, включително и социалните си права, а в условията на световната здравна криза не бе подкрепен по какъвто и да било начин от българските институции.

С отбелязването на Деня на европейските адвокати вярваме, че ще напомним на гражданите и институциите колко важна за правосъдието е независимостта на адвоката и осигуряването на възможност за упражняване на професията ни с достойнство и без страх. По този повод искаме да поздравим всички адвокати и да си пожелаем сили в борбата за независимост и зачитане на професионалните ни права!

Честит празник, колеги!

Споделяне