Националното бюро за правна побощ обявява конкурс за адвокати

/


Уважаеми колеги,

Националното бюро за правна помощ обявява конкурс за избор на 40 адвокати за нуждите на Националния телефон за правна помощ.

С пълния текст на обявлението и подробности за процедурата може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне