Home Новини Обучения през месец Юни 2021 г.

Обучения през месец Юни 2021 г.

Уважаеми колеги,

През месец юни ще бъдат проведени следните обучения:

  • На 11.06.2021 г., петък, от 14 до 17 ч. ще се проведе обучение на тема „Актуалната практика на ВКС по въпроси за съдебната делба“ с лектор Емануела Балевска, съдия във ВКС

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/83974939026?pwd=VU9GcUV4ay96Qm1YZlJOaGtYaXd0QT09

Meeting ID: 839 7493 9026

Passcode: 003128

  • На 14.06.2021 г., понеделник, от 14 до 17 ч., и 15.06.2021 г., вторник, от 14 до 17 ч. ще се проведат два модула от обучение на тема „Непозволено увреждане“, в което ще се разгледат въпросите за: общата забрана да не се вреди; отговорност за чужди действия; вреди от вещи; вреди от трудова злополука и професионално заболяване; отговорност на държавата и общините за вреди; отговорност за вреди от нарушение на правото на ЕС; отговорност за разноски и злоупотреба с права“, с лектор Борислав Белазелков, дългогодишен съдия във ВКС

Обученията ще се проведат онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обученията ще може да бъде осъществен чрез следните линкове:

- За обучението на 14.06.2021 г.:

https://us02web.zoom.us/j/82568458441?pwd=WVd6ZVZ6KzM1U2JMQUFTWjQxZUJsQT09

Meeting ID: 825 6845 8441

Passcode: 254688

- За обучението на 15.06.2021 г.:

https://us02web.zoom.us/j/85031075900?pwd=MUxsU3N3bVBidDRZMnFqdXg4NWFBZz09

Meeting ID: 850 3107 5900

Passcode: 864796

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. За получаване на електронен адрес следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021