Home Новини НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕЛОВОДСТВОТО НА СГС

НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕЛОВОДСТВОТО НА СГС

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че със Заповед на Председателя на СГС от 10.05.2021 г. (обявена на сайта на Софийски градски съд), е променено работното време на съдебните деловодства с граждани и адвокати, както следва:

- Сутрин: 9.00 ч. - 10.00 ч.

10.30 ч. - 12.00 ч.

- Следобед: 13.30 ч. - 15.00 ч

15.30 ч. – 17.00 ч.

През останалата част от работното време на съдебните деловодства: от 8.30 ч. до 9.00 ч., от 10.00 ч. до 10.30 ч., от 12.00 до 13.30 ч. и от 15.00 ч. до 15.30 ч., ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

Издадената заповед от 10.05.2021 г. е достъпна на сайта на Софийски градски съд, но на проведена днес среща с ръководството на Софийски градски съд беше уточнено занапред всички актове, касаещи организацията на работата на съдебните деловодства и служби на СГС, да бъдат изпращани в деня на постановяването им и на Софийски адвокатски съвет, за да бъдат запознавани с тях адвокатите от САК. Установяването на подобно сътрудничество между ръководството на СГС и Софийски адвокатски съвет ще е полезно за адвокатите от САК и ще даде възможност да бъде търсено разрешение на всички проблеми, които адвокатите от САК срещат при упражняване на професията си в Софийски градски съд.

Подробна информация за проведената днес среща с ръководството на Софийски градски съд, обсъдените проблеми и набелязаните мерки за тяхното разрешаване, ще бъде предоставена допълнително.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021