СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОСИГУРИТЕЛНА КАСА „АДВОКАТ“

/


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Декларации образец 1 за всички членове на Осигурителна каса „Адвокат“ са подадени своевременно в НАП, като са платени и всички дължими суми от членовете на ОК „Адвокат“. Поради внасянето на осигурителни вноски за последните месеци на 2020 година през месец март 2021 г., свързано с подаването на Годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ за 2020 г., е налице забавяне в НАП при обработката на получените данни и плащания и разпределяне на съответните суми по партидите (ЕГН) на адвокатите, членове на ОК „Адвокат“.

Имаме уверението от Национална агенция за приходите, че забавата при обработката на своевременно подадената информация и платени суми от ОК „Адвокат“ и отнасянето им по партидите на всеки адвокат, ще приключи до 30.03.2021 г, поради което лихви за забава няма да се дължат и сметката на всеки адвокат ще бъде занулена.

Осигурителна каса „Адвокат“.

Споделяне