Информация за взети решения на Съвета на САК

/


Уважаеми колеги,

В продължение на усилията за максимално бързо и ефективно встъпване в правомощията на новоизбрания състав на Софийски адвокатски съвет и предприемане на реални действия по изпълнение на мерките за подобряване работата на органите на колегията, на 23.03.2021 г. бе проведено първо извънредно заседание, а на 31.03.2021 г. е свикано следващо извънредно заседание на съвета.

С текста на решенията, приети в заседанието на 23.03.2021 г. може да се запознаете тук.

С дневния ред на насроченото за 31.03.2021 г. извънредно заседание на съвета може да се запознаете в секцията „дневен ред“, където занапред ще бъде обвяван дневния ред на свикваните заседания на адвокатския съвет.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне