Важно съобщение

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 29.03.2021 г., понеделник, администрацията на САК, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, ет. 3 (Търговски дом, с изключение на библиотеката), няма да работи за извършване на дезинфекция поради изявена COVID-19 симптоматика на служител на САК. Работата на служителите ще бъде възстановена съобразно предписанията на здравните власти, за което ще Ви уведомим своевременно.

На 29.03.2021 г. с нормално работно време ще работят всички служби в сградата на САК в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2 и 3.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне