Честито на новоизбраните членове на органите на Софийската адвокатска колегия

/


Уважаеми колеги,

Приемете моите поздравления за избирането Ви за членове на органите на Софийската адвокатска колегия. Живеем в динамично време и сме свидетели на сериозни промени в стереотипите ни. Промените винаги са носили свежест и нов поглед. В този смисъл, най-голямата колегия в България има шанс да се възползва от Вашите знания, умения и опит, които да издигнат работата на всички колеги на нови нива.
Пожелавам Ви преди всичко здраве, късмет и професионални успехи!

Грижете се за достойнството на нашата професия и за издигането на нейния престиж!

адв.Ивайло Данов
Председател на САК

Споделяне