ВАЖНО РЕШЕНИЕ НА САС

/


Уважаеми колеги,

На заседанието си на 09.03.2021 г. по предложение на адв. Ивайло Данов Софийският адвокатски съвет прие решение, по силата на което адвокатските дружества (с изключение на едноличните адвокатски дружества) имат възможност да добавят в наименованието си думи като „партньори”, „съдружници”, „сие” и „Ко”.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне