ЗАСТРАХОВКИ/ ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че сертификатите за подновяване на групова полица за „Професионална отговорност на адвоката“ са готови и от 16.03.2021 г. (вторник) може да ги получите в паричния салон на бул. "Витоша" №1А, Търговски дом, ет.3.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне