Ден на спасяването на българските евреи

/


Уважаеми колеги,

Днес е 10-ти март - датата, на която отбелязваме Деня на спасяването на българските евреи и почитаме жертвите на Холокоста. Това е едно от малкото събития в българската история, когато хора с различни политически убеждения, различен обществен статус и различна етническа принадлежност са се обединили в името на каузата за спасяване на човешки животи.

Благодарение на намесата на Българската православна църква и Българската адвокатура е предотвратено изпращането на 48 хиляди български евреи в нацистките лагери на смъртта. Това е един от най-светлите примери за единство, хуманизъм и човешка солидарност и част от историята на България, с която винаги ще се гордеем.

Да почетем всички българи, които в този момент са станали защитници на живота и доброто!

Софийски адвокатски съвет

Споделяне