АДМИНИСТРАЦИЯТА НА САК НА БУЛ.“ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ 137, ЕТ.2 И 3 НЯМА ДА РАБОТИ ЕДНА СЕДМИЦА, СЧИТАНО ОТ 26.02.2021 г.

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че поради заболяване от COVID-19 на служител на Софийска адвокатска колегия, администрацията на САК, находяща се на бул.“Тодор Александров“ 137, ет. 2 и 3, няма да работи от 26.02.2021 г. (петък) до 05.03.2021 г. (петък включително).

Тези мерки се предприемат в съответствие с дадените от Столична РЗИ предписания.

През горепосочения период, регистратурата на САК ще приема документи само по електронен път, на електронен адрес register@sak-sas.bg или доставени чрез пощенски и куриерски услуги.

Счетиводният салон на САК, находящ се в Търговския дом на бул. Витоша 1А, вх.А, ет.3, продължава да работи с нормално работно време.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне