Публични дискусии по концепцията за нов Закон за адвокатурата

/


Модератор: адвокат Росен Рашков
Дата: 11.02.2021г. от 14 часа
Тема: СЪДЕБЕН КОНТРОЛ НАД АКТОВЕТЕ НА ОРГАНИТЕ В АДВОКАТУРАТА. ПРОИЗВОДСТВО. ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО

Модератор: адвокат Велислав Величков
Дата: 04.02.2021г. от 14.00 ч.
Тема: ПРАВЕН СТАТУТ НА АДВОКАТУРАТА; ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ; ИЗБОРИ; ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА; ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ; АДВОКАТСКИ СЪВЕТИ КЪМ КОЛЕГИИТЕ; КОНТРОЛЕН СЪВЕТ; ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД.

Модератор: адвокат Асен Карагьозов
Дата: 14.01.2021г. от 14.00 ч.
Тема: УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ;ДЕФИНИРАНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА АДВОКАТСКА ДЕЙНОСТ;РЕКЛАМА;ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА АДВОКАТА;СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАКРИЛА ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ

 

Споделяне