Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
Name BG number PN
*Адвокати* ----- -----
1 А. С. С. SAK10469 1000304610
2 Г. Р. Ш. SAK10470 1900743810
3 Д. Б. Д. SAK10471 1000744710
4 Д. В. П. SAK10472 1700744810
5 Д. Л. К. SAK10473 1900744210
6 К. И. Х. SAK10474 1800744510
7 Н. П. А. SAK10475 1600182910
8 Н. Т. К. SAK10476 1100744410
9 С. Е. И. SAK10477 1400617410
10 С. Й. Б. SAK10478 1500743910
11 С. И. И. SAK10479 1600744010
12 С. И. С. SAK10480 1500744310
13 Т. Н. К. SAK10481 1400744610
*Младши* ----- -----
1 А.Б. Б.-П. SAK10482 4200196110

  

 

Споделяне