Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 А.Л.Т. SAK10483 1200576510
2 Б.К.Т. SAK10484 1300744910
3 В.С.С. SAK10485 1900745710
4 В.К.Н. SAK10486 1300745310
5 В.П.Д. SAK10487 1000745110
6 Г.Б.А. SAK10488 1500746210
7 Д.Б.В. SAK10489 1100746310
8 Д.Г.Д. SAK10490 1700745210
9 Е.В.Т. SAK10491 1500745810
10 Е.В.М. SAK10492 1200746010
11 Е.И.Д. SAK10493 1600745510
12 Ж.Д.Ж. SAK10494 1200744110
13 И.Т.Т.-М. SAK10495 1000745410
14 И.Н.Д. SAK10496 1400745010
15 И.К.К. SAK10497 1400633010
16 М.К.Н. SAK10498 1900746110
17 Н.Г.Л.-Г. SAK10499 1200356310
18 Н.Х.К. SAK10500 1700685810
19 Н.Б.Б.-К. SAK10501 1700292710
20 С.К.И. SAK10502 1200004710
*Младши* ----- -----
1 Б.А.М. SAK10503 4000201510
2 З.В.В. SAK10504 4200194210
3 М.М.С. SAK10505 4700201310
4 Я.Л.Г. SAK10506 4300201410
*Асистенти* ----- -----
1 С.И.З. SAK10507 5000161810
2 Я.Г.Г. SAK10508 5400161710

  

 

Споделяне