Предложение за изменения и допълнения в Закона за медиацията и Гражданско-процесуалния кодекс

/


Уважаеми колеги,

На заседанието си на 26.01.21г. Софийският адвокатски съвет взе решение да предложи на Народното събрание изменения и допълнения в Закона за медиацията и Гражданско-процесуалния кодекс.

Смятаме, че с нашите предложения значително ще се облекчи работата на съдебната система в настоящата безпрецедентна ситуация в Република България и ще се защитят в много по-голяма степен правата и законните интереси на българските граждани.

Понастоящем съдилищата са затрупани с огромен брой дела, които многократно се отлагат и гражданите са принудени да чакат години наред, за да бъдат решени техните правни спорове.

С горепосочените изменения Софийският адвокатски съвет цели да даде на българските граждани още една алтернатива за по-бързо, по-ефикасно и по-изгодно икономически решаване на техните проблеми от тях самите със съдействието на адвокати и медиатори.

Смятаме, че по този начин ще се осигури и по-активна роля на адвокатите в процедурата по медиация.

Придаването на изпълнителна сила на споразумението, постигнато в процедурата по медиация, ще направи действието й много по-ефикасно.

С пълния текст на предложенията на Софийския адвокатски съвет можете да се запознаете ТУК и ТУК

Софийски адвокатски съвет

Споделяне