РЕШЕНИЯ НА ВАдвС ПО ЖАЛБИ НА АДВ.СТЕФАН МАРЧЕВ

/


Уважаеми колеги,

На 22.01.2021г. Висшият адвокатски съвет взе решения по две жалби на адв.Стефан Марчев срещу решения на Софийския адвокатски съвет, с които и двете жалби бяха оставени без разглеждане.

На 21.01.20201г. Софийският адвокатски съвет изпрати становище до Висшия адвокатски съвет за неоснователност на жалби с вх.№№ 22053/23.12.2020г. и 22054/23.12.2020г. на САК, подадени от адв.Стефан Марчев срещу приети решения на САС с аргументи, че решенията са взети по целесъобразност в пълно съответствие с разпоредбите на ЗА, както и че в двете жалби се интерпретират неточно и на места откровено невярно редица факти и се правят определени негативни внушения.

С пълния текст на становището можете да се запознаете ТУК.

С текста на взетото решение от САС за провеждане на извънредно заседание на 22.12.2020г., за което е гласувал и адв. Стефан Марчев, можете да се запознаете ТУК.

Председателят на САК категорично изразява принципното си несъгласие с това, че адв.Валя Гигова на заседанията на ВАдвС постоянно и особено активно участва в обсъжданията и дори в гласуването по всички жалби, подадени срещу решения на САС от адв.Стефан Марчев, с когото живее на съпружески начала.

Висшият адвокатски съвет не следва да толерира подобно поведение, срещу което е необходимо да се вземат адекватни мерки.

Софийски адвокатски съвет

ТУК
pdf, 436 KB

ТУК
pdf, 154 KB

Споделяне