БЕЗПЛАТНА ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИТЕ ОТ САК

/


Софийският адвокатски съвет съвместно със ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и при посредничеството на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД, стартират за адвокатите от САК подновяване на групова полица за „Професионална отговорност на адвоката“ в сила от 23.01.2021г. Лимити на отговорност за едно събитие 20 000 лв. и в агрегат за всички събития 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които са договорени преференциални тарифи.

Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в срок до 22.02.2021г. на ел. поща на „Би Ай Джи Къмпани“ - office@bigcom.eu или на ел.поща: register@sak-sas.bg, или на хартиен носител в регистратурата на САК, намираща се на адрес: гр.София, бул. „Тодор Александров“ 137, ет. 2.

В случай че заявлението се подава на имейл, то задължително трябва да е подписано и сканирано, както и да бъде отбелязано в посочените квадратчета, че адвокатът е съгласен да предостави личните си данни.

За включилите се в груповата полица за „Професионална отговорност на адвоката“ са договорени преференциални тарифи и за други застраховки с ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.

За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ на тел. 0884 01 69 44 или на имейл office@bigcom.eu.

Приложения:

- Образец на заявление за включване към групова полица.

- Оферта с доплащане за по-високи лимити на отговорност, при желание на адвокати от САК.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне