Публична дискусия по концепцията за нов ЗА

/


Уважаеми колеги,

Днес - 21.01.2021г. от 14 часа до 17 часа ще се проведе поредната публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата, организирана от Софийския адвокатски съвет съвместно с ОСА и ФОБА.

Дискусията е под формата на уебинар и ще се разисква следната тема: ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ НА АДВОКАТИТЕ. АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА. УЧРЕДЯВАНЕ. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА. ЛИКВИДАЦИЯ. НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:

https://us02web.zoom.us/j/81261825752?pwd=bFVwWitQd3YzSlVSTUc2U0ZOelBCQT09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:

Meeting ID: 812 6182 5752
Passcode: 007476

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на обучението на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Софийски адвокатски съвет

Споделяне