Публична дискусия по концепцията за нов ЗА

/


Уважаеми колеги,

Днес - 14.01.2021г. от 14 часа до 17 часа ще се проведе поредната публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата, организирана от Софийския адвокатски съвет съвместно с ОСА и ФОБА.

Дискусията е под формата на уебинар и ще се разисква следната тема: Упражняване на адвокатската професия; Дефиниране на изключителна адвокатска дейност; Реклама; Повишаване професионалната квалификация на адвоката; Специални правила за закрила упражняването на адвокатската професия.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне