Искане - предложение до парламента и правителството

/


Уважаеми колеги,

Днес - 12.01.2021г. Софийският адвокатски съвет отправи искане-предложение до парламента и правителството за увеличаване на нормативно признатите разходи за българските адвокати от 25% на 40%

Софийският адвокатски съвет заявява, че Софийската адвокатска колегия има готовност за ефективни протестни действия в случай, че до 22.01.2021 не бъдат предприети адекватни действия от държавните институции по изложените от съвета проблеми.

Софийският адвокатски съвет изпрати горепосоченото искане-предложение до Висшия адвокатски съвет и останалите адвокатски колегии в страната с цел евентуалното предприемане на ефективни протестни действия от всички адвокатски колегии.

С пълният текст на искането-предложение можете да се запознаете ТУК

С предложение Изх.№ 748/29.04.2020г. на САК може да се запознаете ТУК

Софийски адвокатски съвет

Уважаеми колеги,
 
Вчера - 12.01.2021г. Софийският адвокатски съвет отправи искане-предложение до парламента и правителството за увеличаване на нормативно признатите разходи за българските адвокати от 25% на 40%
 
Софийският адвокатски съвет заявява, че Софийската адвокатска колегия има готовност за ефективни протестни действия в случай, че до 22.01.2021 не бъдат предприети адекватни действия от държавните институции по изложените от съвета проблеми.
 
Софийският адвокатски съвет изпрати горепосоченото искане-предложение до Висшия адвокатски съвет и останалите адвокатски колегии в страната с цел евентуалното предприемане на ефективни протестни действия от всички адвокатски колегии.
 
С пълният текст на искането-предложение можете да се запознаете ТУК
 
С предложение Изх.№ 748/29.04.2020г. на САК може да се запознаете ТУК
 
Софийски адвокатски съвет
ТУК
pdf, 1.4 MB

Споделяне