Софийският адвокатски съвет внесе в Народното събрание предложение за промени в ЗИД на ГПК

/


Софийският адвокатски съвет вчера внесе предложение с конкретни текстове за промени в Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, който вече е гласуван на първо четене.

Преди да бъде приет окончателно от Народното събрание, адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия предложи за разглеждане своя визия за допълнителни промени в ГПК.

Във внесения в НС законопроект за изменение и допълнение на ГПК предварително бяха включени голяма част от предвидените от Софийския адвокатски съвет и предложени от Висшия адвокатски съвет изменения и допълнения. По тази причина на заседанието си от 15.12.2020г. съветът на САК направи последен анализ на включените в законопроекта текстове и предложи допълнителни такива, които не са включени в законопроекта, но са от съществено значение за осигуряване адекватна защита на правата на българските граждани и за успешното практикуване на адвокатската професия.

Тези предложения са от значение също така за изпълнение на международно-правните норми относно осигуряването на възможност за достъп до правосъдие и пълноценно упражняване на процесуалните права на българските граждани и адвокатите.

Одобреният текст на предложението беше изпратен до Народното събрание на Република България на 16.12.2020г. на електронна поща: Infocenter@parliament.bg, като е входиран под № ПГ-030-00-117/17.12.2020г.

С пълния текст на предложените промени можете да се запознаете ТУК.

Софийски адвокатски съвет

ТУК
pdf, 1.1 MB

Споделяне