Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 А.В.В. SAK10403 1800735210
2 В.В.А. SAK10404 1000741310
3 В.Й.Н. SAK10405 1000741610
4 Д.Р.Г. SAK10406 1300741510
5 И.П.Л. SAK10407 1700741410
6 М.Е.Н. SAK10408 1900362310
7 Н.Ж.А.-С. SAK10409 1800345510
8 С.Й.П. SAK10410 1000149810
*Младши* ----- -----
1 А.В.Т. SAK10411 4600200110
2 В.Р.М. SAK10412 4100200510
3 К.Х.И. SAK10413 4200200210
4 М.М.Д. SAK10414 4900200310
5 С.А.С. SAK10415 4000200010
6 Т.Й.Д SAK10416 4500200410

  

 

Споделяне