Ревизионен доклад и приложения

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Контролният съвет към Софийската адвокатска колегия е взел решение за извършване на проверка на финансовото състояние на Софийската адвокатска колегия за периода 28.06.2017г. – 30.09.2020г.

Във връзка с гореизложеното Контролният съвет е възложил извършването на проверката на експерт-счетоводил. Проверката е приключила и е изготвен доклад.

С пълния текст на доклада на определения експерт-счетоводител можете да се запознаете на следния линк: ревизионен доклад и приложения към доклада.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне