Адвокатите от Софийската адвокатска колегия с безплатен достъп до АПИС и СИЕЛА

/


От 04.01.2021г. членовете на Софийската адвокатска колегия ще могат да използват правно-информационните системи на АПИС и СИЕЛА напълно безплатно.

Вчера – 30.12.2020г., председателят на САК адв.Ивайло Данов сключи необходимите за това договори от името на колегията с „АПИС - Европа“ АД, представлявано от изпълнителния директор г-жа Ирина Радоева и „СИЕЛА – Норма“ АД, представлявано от изпълнителния директор г-н Веселин Тодоров.

За достъп до системите ще бъде необходима нова регистрация и старите пароли няма да бъдат валидни. Моля да попълните вашите данни в приложения електронен формуляр.

След извършване на регистрацията абонатите ще получават ново потребителско име и нова парола за достъп.

В двете правно-информационни системи ще могат да се използват безплатно следните модули:

1. за АПИС – „АПИС Право“ и „АПИС Практика“ и

2. за СИЕЛА: „СИЕЛА Норми“ и „СИЕЛА Съдебна практика“.

Регистрацията в едната правно-информационна система изключва регистрация в другата.

Договорени са и редица други преференции за адвокатите от САК, за които ще Ви уведомим допълнително.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне