Нова секция на сайта на САК „Събития и обучения, организирани от САС“

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от днес, 09.12.2020г., на сайта на Софийската адвокатска колегия е открита нова секция, в която са осигурени записи на част от събитията и обученията, организирани от Софийски адвокатски съвет в периода 2019г.-2020г.

В секцията в момента са достъпни следните записи:

1. ТВ предаване за организираните събития през 2019г. от САС съвместно с ВАдвС и други партньори;

2. Лекция-дискусия от 11.11.2020г. с лектор адвокат Борислав Боянов от САК, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Боянов и Ко“ на тема: „Бъдещето на адвокатската професия“;

3. Лекция-дискусия от 27.11.2020г. с лектор д-р Цветеслава Гълъбова на тема: „Как да опазим психичното си здраве в условията на КОВИД-19“;

4. Обучение от 29.10.2020г. с лектор доц. Таня Градинарова, адвокат от САК, на тема: „Проблеми на въззивното производство по ГПК“;

5. Обучение от 04.11.2020г. с лектор Таня Радуловска, адвокат от САК, на тема: „Защита по дела от наказателно-административен характер“.

6. Обучение от 07.10.2020г. с лектор Мария Шаркова, адвокат от САК, на тема: „Медицински деликти – актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси от съдебната практика“;

Използваме случая да напомним на всички млади колеги, че на 11.12.2020г. /петък/ изтича срокът за кандидатстване за международните стажове от първия (зимен) цикъл по програмата STEP на „ЕЛСА-България”, обявени на сайта на STEP: https://step.elsa.org.

Условията за кандидатстване са подробно описани в прессъобщението на САК, публикувано на сайта на колегията на 04.12.2020г.

Уведомяваме Ви също така, че считано от днес, 09.12.2020г. до 11.01.2021г. библиотеката на САК, находяща се в сградата на Търговския дом, бул.“Витоша“ 1А, няма да работи поради прекратяване на трудовото правоотношение с библиотекаря на САК Лъчезар Спасов.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне