Облекчаване на режима на достъп до съдебните сгради за адвокатите в столицата

/


Уважаеми колеги,

На централния вход на Софийския районен съд – Наказателно отделение от вчера – 07.12.2020г. работят два скенера за достъп в сградата в пиковите часове.

В Съдебната палата също от вчера са разширени времевите интервали, когато ще работят двата скенера на централния вход.

За сградата на Софийския районен съд – Гражданско отделение е наредено да се създаде организация от 04.01.2021г. да функционира входът за сградата от ул.”Баба Илийца”.

Тези по-облекчени мерки за достъп в съдебните сгради бяха постигнати след разговори на Председателя на САК адв.Ивайло Данов с Министъра на правосъдието Десислава Ахладова и Главния директор на ГДО главен комисар Георги Жеков. Преговорите за по-удобен достъп за адвокатите в съдилищата ще продължат.

За всички промени ще бъдете своевременно информирани на Интернет страницата на САК.

С пълния текст на Заповед № 3-2000/03.12.2020г. на Главния директор на ГДО можете да се запознаете тук: Заповед № 3-2000/03.12.2020г

С текста на писмото на Главния директор на ГДО, комисар Георги Жеков можете да се запознаете тук: Писмо от комисар Георги Жеков

Софийски адвокатски съвет

Споделяне