Събития и обучения, организирани от САС

/


Събеседник: съдия Лада Паунова
Дата: 17.03.2021г. от 14.00 ч.
Тема: Разпоредително заседание по НПК

Събеседник: доц. д-р Светлин Върбанов
Дата: 11.03.2021г. от 14.00 ч.
Тема: Синдром ли е родителското отчуждение? Детето между правните норми и емоциите

Събеседник: съдия Мирослава Тодорова и съдия Калин Калпакчиев
Дата: 24.02.2021г. от 14.00 ч.
Тема: Съдебен контрол в досъдебното производство. Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда. Съдебен контрол при събирането на доказателства в досъдебното производство

Събеседник: проф.Георги Димитров и д-р.ю.н.Гергана Върбанова
Дата: 19.02.2021г. от 14.00 ч.
Тема: Е-доказателства – материално-правен режим на е-документите и упражняване на процесуални права по електронен път

Събеседник: адвокат Жулиета Мандажиева
Дата: 10.02.2021г. от 14.00 ч.
Тема: Правото на платформите. Какво е отговорността им, как се позиционират, кое е приложимото право, какви са новостите от 2020 година (Регламент 1150/2019 и Закона за електронната търговия с промените от ноември 2020) и как ще се промени това след приемането на Акта за цифровите услуги

Събеседник: съдия Васил Александров
Дата: 15.01.2021г. от 14.00 ч.
Тема: Актуални проблеми на заповедното производство. Неравноправни клаузи

Събеседник: адвокат Ивайло Данов
Дата: 21.11.2020г. от 20.30 ч.
Тема: ТВ предаване за организираните от САК събития през 2019г.

Лектор: адвокат Борислав Боянов
Дата: 11.11.2020г. от 16.00 ч.
Тема: Бъдещето на адвокатската професия

Лектор: д-р Цветеслава Гълъбова
Дата: 27.11.2020г. от 15.00ч.
Тема: Как да опазим психичното си здраве в условията на КОВИД-19

Лектор: доц. Таня Градинарова, адвокат
Дата: 29.10.2020г. от 14.00 ч. до 17.00 ч.
Тема: Проблеми на въззивното производство по ГПК

Лектор: адв. Таня Радуловска
Дата: 04.11.2020г. от 14.00 ч. до 17.00 ч.
Тема: Защита по дела от наказателно-административен характер

Лектор: адвокат Мария Шаркова
Дата: 07.10.2020г. от 14.00 ч. до 17.00 ч.
Тема: Медицински деликти – актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси от съдебната практика

Споделяне