Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 А.А.В. SAK10357 1300740010
2 В.И.Д. SAK10358 1400414310
3 В.Д.К. SAK10359 1800562310
4 Г.Г.М. SAK10360 1800267510
5 ДЖ.М.Ц.-А. SAK10361 1900740410
6 И.Л.Б. SAK10362 1000626810
7 К.А.Я. SAK10363 1000740110
8 М.П.Г. SAK10364 1000727610
9 Т.А.П. SAK10365 1900739810
10 Я.И.И. SAK10366 1200739710
*Асистенти* ----- -----
1 А.Г.Д. SAK10367 5000160310
2 Б.Н.Н. SAK10368 5500158910
3 Г.Д.К. SAK10369 5000159710
4 Д.Ц.К. SAK10370 5900159210
5 Е.П.Д. SAK10371 5100159410
6 Е.К.К. SAK10372 5400160210
7 И.Л.И. SAK10373 5200159110
8 Й.И.И. SAK10374 5800159510
9 К.В.М. SAK10375 5800159610
10 М.Д.Д. SAK10376 5100160010
11 П.Л.Л. SAK10377 5300159910
12 Р.А.Г. SAK10378 5600159010
13 С.С.П. SAK10379 5700159810
14 С.С.С. SAK10380 5800160110
15 Т.Д.П. SAK10381 5900157310
16 Т.П.П. SAK10382 5500159310

  

 

Споделяне