Предложения за изменения на ЗИД на ГПК

/


Уважаеми колеги,

Днес в ДВ беше публикуван ЗИД на ГПК, който урежда условията за участие на страните чрез видеоконференция.

В тази връзка Ви уведомявам, че на линк: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?Id=5585 може да се запознаете с проект на ЗИД на ГПК и мотивите към него, срокът за обществено обсъждане на който изтича на 19.11.2020г./четвъртък/.

По тази причина моля до 14ч. на 18.11.2020г./сряда/ да изпратите на ел.адрес на САК: register@sak-sas.bg Вашите предложения за изменения в проекта на ЗИД на ГПК, за да има възможност САС да ги обобщи и изпрати от името на САК до Министерство на правосъдието в горепосочения срок за обществено обсъждане.

Председател на САС
адв.Ивайло Данов

Споделяне