НАСОКИ ЗА РАБОТА С ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

/


Уважаеми колеги,

За да се възползвате от функционалностите на Единния портал за електронно правосъдие е необходимо да си направите регистрация. Регистрацията се осъществява посредством подаване на заявление по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) или на място в регистратурата на избран от Вас съд.

За ваше улеснение прилагаме кратки насоки за работа с Единния портал за електронно правосъдие, с които може да се запознаете тук: Насоки за работа с Единния портал за електронно правосъдие

Тези насоки са изготвени от адв.Гергана Върбанова от Адвокатска колегия - Варна, която даде своето съгласие да бъдат качени на сайта на САК.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне