Позиция на САС против ЗИД на ЗМДИП

/


Уважаеми колеги,

Днес, 06.11.2020г., Софийският адвокатски съвет взе неприсъствено решение, с което изрази позиция против предлаганата законодателна промяна в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, по силата на която законоустановените срокове за провеждане на ОС на 27-те адвокатски колегии и ОСАС ще бъдат удължени с три месеца.

С пълния текст на позицията може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне