Електронно дистанционно гласуване в Софийска адвокатска колегия - първа стъпка

/


Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет на заседанието си на 27.10.2020г. по предложение на Председателя адв.Ивайло Данов взе две важни решения:

1. Проучване на възможността за осигуряване на електронно дистанционно гласуване наред с гласуването с хартиени бюлетини на бъдещи избори в Софийската адвокатска колегия. За целта беше избрана временна комисия към Софийски адвокатски съвет с членове: адв.Ивайло Данов, адв. Александър Машев и адв.Богдан Петров. Задачата на комисията е да се проучи натрупания опит при избора на членове на сега действащия Висш съдебен съвет и възможните технически решения за осигуряване на електронно дистанционно гласуване при гарантиране тайната на вота и самоличността на гласуващите.

2. Провеждане на публична дискусия в САК по концепцията за нов Закон за адвокатурата.

Начинът на нейното провеждане ще бъде уточнен допълнително с оглед развитието на извънредната епидемична обстановка в страната.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне