Приемен ден на Председателя на САК за м.октомври 2020г.

/


Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК за м. октомври 2020г. ще бъде на 30.10.2020г. /петък/ в часовия интервал от 14.00 до 16.00 часа.

Обявените на сайта приемен ден и часови интервал са за граждани, както и за адвокати, на които те са удобни.

Колегите от САК могат да се свържат с мен по всяко време, като предварително си уговорят час на тел: 02/904 8002.

Колеги, винаги сте добре дошли!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Споделяне