Важно съобщение

/


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че сключеният между ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ и „ЛАКОРДА“ АД договор за ползване на правно – информационните продукти, предлагани от ЛАКОРДА АД от 2017 г. е подновен, считано от 01.12.2020 г. С продуктите на „ЛАКОРДА“ АД всеки регистриран адвокат получава достъп до:

Най-пълната и актуална правна и бизнес информационна система - вече за адвокатите от всички адвокатски колегии в България

По силата на договор между Висшия адвокатски съвет и ЛАКОРДА АД, регистрираните адвокати от всички адвокатски колегии в България получават достъп на компютър, смартфон или таблет до необходимите за работата им правни и бизнес продукти в платформа ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ: Правен Интелект с Анотирани Нормативни Актове, Бюлетин Лакорда, Българско Право, Съдебна Практика, Право на Европейския Съюз, Процедури и Формуляри, Бизнес Интелект с Бизнес Регистър и Lakorda Mobile, без допълнително заплащане от страна на отделните адвокати.

Ако още не сте активирали Вашия достъп, за да получите индивидуална парола за достъп до продуктите на ЛАКОРДА АД, попълнете Вашите данни на адрес:

www.lakorda.com/adv

МОДУЛИ В ПЛАТФОРМА ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ, които се ползват БЕЗПЛАТНО:

★ ПРАВЕН ИНТЕЛЕКТ
• АНОТИРАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
• БЮЛЕТИН ЛАКОРДА
• БЪЛГАРСКО ПРАВО
• СЪДЕБНА ПРАКТИКА
• ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
• ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ
★ БИЗНЕС ИНТЕЛЕКТ
• БИЗНЕС РЕГИСТЪР
*LAKORDA MOBILE*

ДОБАВЕН Е МОДУЛЪТ СВЪРЗАНИ ИНСТАНЦИИ.

Форма за заявка от адвокат за достъп до продукти в платформа ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ, без допълнително заплащане от Ваша страна, съгласно договор между Лакорда АД и Висшия Адвокатски Съвет, можете да намерите на адрес :

https://www.lakorda.com/adv

Адвокатите, които вече ползват продуктите на ПИС Лакорда не е необходимо да правят нова регистрация.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне