Важно съобщение

/


Софийският адвокатски съвет приканва всички колеги адвокати да изпълнят  задължението си  по чл. 49 (1) от ЗА  в срок до 31.10.2020г.

С уважение Софийски адвокатски съвет

Споделяне