Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

 

*Адвокати* ----- -----
1 А.М.К SAK10274 1300218710
2 Б.И.Й. SAK10275 1000737310
3 Б.И.Н. SAK10276 1000387810
4 Г.Д.А. SAK10277 1700737410
5 Д.Л.В. SAK10278 1400737210
6 Д.Й.А. SAK10280 1500738410
7 Д.С.Ч. SAK10279 1300737510
8 Ж.С.Д. SAK10281 1800738610
9 К.Л.С. SAK10282 1000737610
10 Н.С.Ф. SAK10283 1600737710
11 С.И.К. SAK10284 1600738110
12 С.К.М. SAK10285 1200738210
13 С.К.А. SAK10286 1200737810
14 Т.Д.Ч. SAK10317 1500333710
15 Т.Д.К. SAK10287 1900737910
16 Т.И.Ч. SAK10288 1000738010
17 Я.В.С. SAK10289 1900738310
*Младши* ----- -----
1 А.Б.Б. SAK10290 4200196110
2 В.В.Б. SAK10291 4900196210
3 В.И.Т. SAK10292 4100196410
4 В.И.Д. SAK10293 4800196510
5 В.Е.Н. SAK10294 4400196610
6 В.И.Г. SAK10295 4500196310
7 Д.В.М. SAK10296 4000196710
8 Й.Т.М. SAK10297 4700196810
9 К.В.К. SAK10298 4300196910
10 К.М.М. SAK10299 4000197110
11 К.Б.В. SAK10300 4700197210
12 К.К.С. SAK10301 4400197010
13 Л.Н.Х. SAK10302 4300197310
14 М.Н.З. SAK10303 4900198110
15 Н.К.С. SAK10304 4600197510
16 Н.П.Н. SAK10305 4000197410
17 П.Й.П. SAK10306 4900197710
18 П.М.М. SAK10307 4200197610
19 С.В.В. SAK10308 4200198010
20 С.Ю.К. SAK10309 4500197810
21 Ц.Й.М. SAK10310 4100197910
*Асистенти* ----- -----
1 А.Б.Й-П. SAK10311 5800157610
2 Б.Г.Б. SAK10312 5400158110
3 Д.И.Н. SAK10313 5000157810
4 Ж.С.В. SAK10314 5100157510
5 Н.Б.К. SAK10315 5700157910
6 С.В.С. SAK10316 5400157710

  

 

Споделяне