Дати за изпита за адвокати и младши адвокати ЕСЕННА сесия 2020 г.

/


Адвокатски съвет - София уведомява, че на основание чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, Висшият адвокатски съвет е публикувал датите за ЕСЕННАТА изпитна сесия на 2020 г. както следва:

Писмен изпит – на 14 и 15 ноември 2020 г.

Устният изпит – на 28 ноември 2020 г.

Писменият изпит ще се проведе в 4 изпитни зали с номера 220, 222, 224 и 226, в Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, нова сграда, както следва:

  • Първа част на писмения изпит – на 14 ноември 2020 г.

Начало на изпита: от 9,00 часа, регистрация от 8,00 часа;

  • Втора част на писмения изпит – на 15 ноември 2020 г.

Начало на изпита: от 14,00 часа, регистрация от 13,15 часа;

  • Устният изпит ще се проведе в сградата на Висшия адвокатски съвет на ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4, в гр. София на 28 ноември 2020 г., начало на изпита 9,00 часа.

Общият списък на участниците в изпита и разпределението по зали, ще бъде обявен на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет https://www.vas.bg/ не по-късно от 30.10.2020 г.


Софийски адвокатски съвет

Споделяне