Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

 

 

*Адвокати* ----- -----
1 В.В.Т. SAK10265 1000538310
2 Е.М.Г. SAK10266 1100738510
3 И.В.У. SAK10267 1100737010
4 К.В.Д.-И. SAK10268 1000481410
5 Л.Ю.Д. SAK10269 1800722110
6 Л.Т.Т. SAK10270 1900439710
7 П.Г.Б. SAK10271 1500689110
8 *Младши* ----- -----
9 Г.В.М. SAK10272 4700182210

 

 

 

Споделяне