Облекчен достъп на адвокати до Съдебната палата в пиковите часове

/


Уважаеми колеги,

Вчера – 13.10.2020г. председателят и членове на Софийския адвокатски съвет проведоха работна среща в Съдебната палата с председателя на Апелативен съд-София съдия Даниела Дончева и представители на Главна дирекция „Охрана“, които отговарят за охраната на Съдебната палата.

Всички присъстващи на срещата се обединиха около становището, че сега действащият в Съдебната палата само един вход за достъп – централния откъм бул.“Витоша“ /с един действащ скенер/ не е достатъчен за осигуряване на нормалния достъп на адвокати и граждани до няколкото институции, които се намират в палатата, особено в часовите интервали с най-голяма натовареност/между 8.30ч. и 10.00ч. и между 13.00ч. и 14.00ч./ и при условията на обявената в страната извънредна епидемиологична обстановка.

Като първа стъпка за разрешаването на този проблем и непосредствен резултат от срещата още от днес - 14.10.2020г., в горепосочените часови интервали с най-голяма натовареност /между 8.30ч. и 10.00ч. и между 13.00ч. и 14.00ч./ ГДО ще осигури свои служители и за втория скенер на централния вход, през който в тези часови интервали ще могат да влизат адвокати и граждани. По този начин сериозно ще се облекчи режимът за достъп на адвокати и граждани до институциите, които се намират в Съдебната палата, ще се избегне струпването на много хора пред централния й вход и ще се осигури спазването на противоепидемичните изисквания. За пълното разрешаване на проблема е необходимо ГДО да осигури още свои служители за охрана на Съдебната палата, които преди това преминават през съответно обучение.

Продължава и започнатият през миналата година диалог за осигуряване на необходимия брой служители на ГДО за обслужване на втория скенер на входа на сградата на Софийски районен съд – Наказателно отделение, както и за осигуряване на втори скенер за сградата на Софийски районен съд – Гражданско отделение и служители на ГДО за неговото обслужване. Скоро изтича срокът на обявената от министерство на правосъдието обществена поръчка за покупка на скенери, един от които е предвиден за сградата на СРС - ГО.

До тази първа стъпка за разрешаване на проблема за нормалния достъп на адвокати до съдебните сгради /най-вече сградите на Съдебната палата и СРС/ се стигна след проведените през миналата седмица срещи на председателя на Софийски адвокатски съвет адв.Ивайло Данов с министъра на правосъдието г-жа Десислава Ахладова и председателстващия Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев, по време на които в откровен диалог бяха обсъдени изложените аргументи в приетото от Софийския адвокатски съвет на 06.10.2020г. обръщение. Последното беше подкрепено и от Висшия адвокатски съвет на заседанието му на 09.10.2020г.

По време на вчерашната среща председателят на Апелативен съд-София съдия Даниела Дончева и председателят и членове на Софийския адвокатски съвет се обединиха и около виждането, че все повече се засилва необходимостта от използване на електронна комуникация между служителите на съда и адвокатите. От няколко години Софийският апелативен съд участва в пилотен проект, благодарение на който всички постъпващи в него документи се сканират. По тази причина адвокатите имат възможност да получават в електронен вид всички интересуващи ги документи по делата на САС. Необходимо е само да посочат електронен адрес за комуникация със съда. Тази обща позиция беше уточнена и на проведените през последния месец срещи на председателя и членове на Софийския адвокатски съвет с председателите и членове на ръководствата на Софийски районен, Софийски градски, Върховния административен и Специализирания наказателен съд.

Предстоят насрочени срещи на председателя и членове на Софийския адвокатски съвет с ръководствата на останалите съдилища от софийски съдебен район и др.институции, за резултатите от които ще Ви информираме допълнително.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне