Преглед на съдебната практика в производствата по несъстоятелност. Тълкувателно решение № 1/2017г. на ОСТК на ВКС и Тълкувателно решение от 13.07.2020 г. дело № 2/2018г. на ОСТК на ВКС.

/


Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет Ви кани на обучение на тема: „Преглед на съдебната практика в производствата по несъстоятелност. Тълкувателно решение № 1/2017г. на ОСТК на ВКС и Тълкувателно решение от 13.07.2020 г. дело № 2/2018г. на ОСТК на ВКС“, което ще се проведе на 16.10.2020г. /петък/ от 14.00 ч. до 17.00 ч., с лектор проф. Валентина Попова.

Обучението ще бъде организирано под формата на уебинар – дистанционно обучение чрез платформата Zoom и е част от програмата за обучения на адвокати от Софийска адвокатска колегия в периода м.октомври – м.декември 2020г., в рамките на която Софийският адвокатски съвет ще проведе в седмиците до края на годината серия от обучения с дистанционна и смесена форма на участие.

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:

https://us02web.zoom.us/j/87356407712?pwd=TXBHRGdOQzZoN0pMYWFBQ0tVMFB1dz09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:
Meeting ID: 873 5640 7712
Passcode: 665256

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на обучението на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Софийски адвокатски съвет

Споделяне