Програма за обучение и предварителен график за обучения до м. декември 2020 г.

/


Уважаеми колеги,

Предоставяме на вниманието ви утвърдения от Софийския адвокатски съвет график на обученията за адвокатите от Софийска адвокатска колегия до края на 2020 година.

Възможни са изменения и допълнения в графика, за които ще бъдете уведомени допълнително.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне