ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че вчера Софийският адвокатски съвет с огромно болшинство взе решение, с което отмени събираните по решение на предходен съвет суми за разходи за обработка на документи на адвокати, младши адвокати, адвокатски дружества и адвокатски съдружия, вписани в регистрите на САК.

Решението влиза в сила от 14.10.2020г.

                                     Софийски адвокатски съвет

Споделяне