Приемен ден на Председателя за м. септември 2020 г.

/


Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че приемният ми ден за м.септември 2020 г. ще бъде на 24.09.2020 г. /четвъртък/ в часовия интервал от 14.00 до 17.00 часа.

Моля да си запишете предварително час на тел.: 02/9048002 и да носите предпазна маска.

                                                                                                                              Председател на САК
 

                                                                                                                              адв.Ивайло Данов

Споделяне